Official Webpage of A.Tanzadeh, 8th Dan, Kyoshi 糸東会

Shitoryu Karate ‘Mawashi Uke’

How to do Shitoryu Karate ‘Mawashi Uke’.

Performing by Kyoshi Tanzadeh.