Official Webpage of A.Tanzadeh, 8th Dan, Kyoshi 糸東会

Shin Gi Tai – 心技体

Kyoshi Tanzadeh showing Shigitai in karate