Official Webpage of A.Tanzadeh, 8th Dan, Kyoshi 糸東会

Shitoryu Karate Quebec Official Dan Examinations

Shitoryu Karate Canada presents; Shitoryu Karate Quebec Dan Examinations (Quebec region)

Conducted by Sensei Tanzadeh, 8th Dan, Kyoshi & Co-Examiner Shihan Claude Larouche 7th Dan.
May 17th , 2019.
Hosted by Shitoryu Karate Quebec, Shihan Claude Larouche.
Location: Shitoryu Karate Quebec Honbu Dojo

Kyoshi Tanzadeh, 8th Dan, karate seminars in Quebec - May 2019