Official Webpage of A.Tanzadeh, 8th Dan, Kyoshi 糸東会

Jibun de kufu seyo

Jibun de kufu seyo

Rely on yourself From the Shitoryu’s training knowledge of the mind and spirit “Shuren no Kokoroe” By Ryuso Kenwa Mabuni