Official Webpage of A.Tanzadeh, 8th Dan, Kyoshi 糸東会

World Shitoryu Renshi title

World Shitoryu Karate Federation, Certificate of Renshi title. 2007