Official Webpage of A.Tanzadeh, 8th Dan, Kyoshi 糸東会

world Shitoryu Hachi Dan

WSKF 8th Dan

World Shitoryu Karate Federation 8th Dan (Hachi Dan). Novermber 2018. Authorized and signed by Soke Kenyu Mabuni and Kaicho Genzo Iwata

World Shitoryu 7th Dan

World Shitoryu Karate Federation 8th Dan (Hachi Dan). 2010. Authorized and signed by Soke Kenei Mabuni and Kaicho Hiroshi Murata