Official Webpage of A.Tanzadeh, 8th Dan, Kyoshi 糸東会

World Shitoryu 7th Dan

World Shitoryu Karate Federation 8th Dan (Hachi Dan). 2010.
Authorized and signed by Soke Kenei Mabuni and Kaicho Hiroshi Murata

World Shitoryu Karate Federation 8th Dan (Hachi Dan).