Official Webpage of A.Tanzadeh, 8th Dan, Kyoshi 糸東会

wskf 7 Dan

World Shitoryu 7th Dan

World Shitoryu Karate Federation 8th Dan (Hachi Dan). 2010. Authorized and signed by Soke Kenei Mabuni and Kaicho Hiroshi Murata