Official Webpage of A.Tanzadeh, Kyoshi 8th Dan

Shitoryu Karate Uke Waza

Shitoryu Karate Basic Blocking Techniques