Official Webpage of A.Tanzadeh, Kyoshi 8th Dan

Chudan Yoko Uke

Shitoryu Karate Uke Waza

Shitoryu Karate Basic Blocking Techniques