Official Webpage of A.Tanzadeh, Kyoshi 8th Dan

Kihon

Renzoku Kihon = Combination Basic Techniques

Shitoryu Karate Renzoku Kihon = Combination Basic Techniques Do left Chudan Shuto Uke on left Neko Ashi Dachi then kick with your front leg “left Chudan Mae Geri” then land your kicking leg forward on Hidari Zenkutsu Dachi, do right … Continue reading