Official Webpage of A.Tanzadeh, 8th Dan, Kyoshi 糸東会

Chudan Yoko Uchi

Shitoryu Karate Uke Waza

Shitoryu Karate Basic Blocking Techniques